Rasa Raga Sudha

Korla’s academy rehearsing for RRS

00:39 |

Participants

 

Neetu Babani Kanse 
Lalitha Korla 
Anusha Vellanki
Gowri Devi Chakravarthy
Sunitha Kushva
Swathi Cholleti
Snehasri Pedasingu
Ranjitha Gurram